Welkom

De Watertoren sluit definitief haar deuren.

De vereniging De Watertoren is opgericht in het voorjaar van 2006. Gedurende 11 jaar heeft De Watertoren Nederlandse taal- en cultuurlessen verzorgd voor kinderen in de leeftijd van 4 - 14 jaar. Een aantal jaren geleden kwam de subsidie die wij ontvingen vanuit de Nederlandse overheid te vervallen. Gelukkig was er een financiële reserve opgebouwd waardoor de lessen nog een aantal jaren door konden gaan. De reserves zijn nu uitgeput. Daarbij komt het afnemende aantal leerlingen. Helaas heeft dit ertoe geleid dat met ingang van het nieuwe schooljaar er geen lessen meer verzorgd kunnen worden door de vereniging De Watertoren.

De leerkracht, Ruth van der Waall-Schaeffer, blijft wel beschikbaar om lessen te verzorgen, privé of in groepsverband, op afstand of op locatie. Mocht u daar interesse in hebben dan kunt u altijd contact met haar opnemen via   espacelefiguier@gmail.com.

 

Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar nog wel gewoon door De Watertoren georganiseerd en wel op zondag 3 december 2017. Noteer deze datum alvast in uw agenda.